Maszyny do rotomouldingu

Maszyny do rotomouldingu

Rotomoulding, czyli inaczej odlewanie rotacyjne jest stosowane dla wyrobów większych niż wtrysk, gdzie wykonanie form i inne parametry byłyby bardzo nieekonomiczne. Wykonuje się dzięki niemu od prostych detali typu duże klocki i figurki do placów zabaw po kajaki, łodzie i zbiorniki.

Zaletami tej metody są:

Opisywana metoda jest w ciągłym rozwoju, pojawiają się nowe rozwiązania techniczne, jak odzysk ciepła, czy optymalizacja komputerowa kształtu oraz jest ona przedmiotem wielu badań naukowych.

Zdjęcie przedstawia zaprojektowaną i działającą do dzisiaj maszynę typu shuttle używaną do produkcji detali o wymiarach do 1,7 x 1,7 x 1,7 m.

Nasze możliwości techniczne pozwalają na wykonywanie również dużo większych maszyn.