Kontakt

Dane firmy

CONSTECH inż. Tomasz Serafin-Mróz
Koszalińska 55
76-031 Mścice k. Koszalina
NIP 839-298-83-92
17 1240 1428 1111 0010 7691 1069

t.mroz@constech.com.pl
+48 724 071 495